Tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các dự án giao thông mang tính kết nối vùng, các trục đường đối ngoại

DIỄM THƯƠNG 17:31, 11/09/2023

(LĐ online) - Ngày 11/9, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông quan trọng, trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Các tuyến đường cao tốc đang được tỉnh Lâm Đồng tập trung nguồn lực thực hiện
Các tuyến đường cao tốc đang được tỉnh Lâm Đồng tập trung nguồn lực thực hiện

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, Chính phủ, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm, nhất là dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương; trên tinh thần đó, các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư thực hiện dự án đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông quan trọng, trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh còn chậm, còn nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân được nguồn vốn bố trí của năm.

Để tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, kịp thời khắc phục các khó khăn, vướng mắc để đưa các công trình giao thông quan trọng, trọng điểm trên địa bàn tỉnh hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc và các chủ đầu tư thực hiện dự án giao thông tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, cung ứng vật liệu xây dựng,... để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hoặc khởi công các công trình, dự án theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng; trong đó, tập trung ưu tiên cho các công trình giao thông mang tính kết nối vùng, các tuyến đường đối ngoại (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã...), các trục đường xuyên tâm và cửa ngõ kết nối của TP Đà Lạt (đường vành đai TP Đà Lạt, mở rộng đèo Prenn); đặc biệt là dự án đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc: Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án giao thông quan trọng, mang tính kết nối vùng, tuyến đường huyện, đường liên xã, các trục đường đối ngoại trên địa bàn: Đối với các dự án chưa được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư để trình thẩm định, phê duyệt dự án; đối với các dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, cần thực hiện sớm công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định để khởi công dự án; đối với dự án đang triển khai thi công, cần chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ điều kiện về thời tiết, mặt bằng thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa công trình vào khai thác sử dụng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh, môi trường.

Chuẩn bị các điều kiện, chủ động thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của 2 dự án cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương nhằm hoàn thành công tác bồi thường của dự án trong thời gian sớm nhất; thực hiện rà soát đảm bảo kết nối đồng bộ các tuyến đường huyết mạch tại địa phương với dự án cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh tiếp tục tập trung nhân lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ triển khai các công trình trọng tâm, trọng điểm đã được UBND tỉnh giao; trong đó, tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục liên quan để sớm khởi công 2 dự án cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương.

Đối với các dự án quan trọng khác đang triển khai thi công (đường vành đai thành phố Đà Lạt, đường gom dân sinh cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn): chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ các điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành theo kế hoạch; tuyệt đối không để kéo dài, làm phát sinh thêm chi phí, không phát huy được hiệu quả đầu tư. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh các chủ đầu tư trong việc tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, quản lý bảo đảm chất lượng công trình, đảm bảo an toàn thi công trong việc triển khai các dự án giao thông; yêu cầu công trình đưa vào khai thác, vận hành phải đảm bảo chất lượng, mỹ quan và an toàn.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư Dự án nâng cấp các Quốc lộ: 27 (đoạn Phi Nôm - cầu K’Rông Nô), 27C, 28B và 55 đảm bảo khả thi, phù hợp với khả năng cân đối vốn của Trung ương; trước mắt, tập trung cho những đoạn tuyến xuống cấp, mang tính cấp thiết (Quốc lộ 27 - đoạn Phi Nôm đến cầu K’Rông Nô và Quốc lộ 55) để triển khai trong giai đoạn 2023-2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tình hình thực tế triển khai, giải ngân của từng dự án, chủ động rà soát, đôn đốc tiến độ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh thu hồi, điều chuyển vốn đối với các dự án triển khai chậm hoặc không triển khai để tập trung bố trí cho các dự án khác có nhu cầu, đảm bảo tiến độ để nâng tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh. Chủ động chuẩn bị các điều kiện và nhân sự để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 2 dự án cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương ở giai đoạn tiếp theo: Thẩm tra, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (đoạn Bảo Lộc - Liên Khương), công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án...

Các sở, ngành chuyên môn của tỉnh hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh trong việc thực hiện các dự án giao thông quan trọng, trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Xây dựng kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh các nội dung liên quan về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chỉ số giá xây dựng, quản lý công bố giá vật liệu xây dựng, giá nhân công và máy xây dựng trên địa bàn tỉnh đảm báo đúng quy định, phù hợp với thực tế; không để xảy ra bất cập về giá vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án giao thông, không để cho các chủ mỏ vật liệu xây dựng trốn thuế, thất thoát tiền ngân sách Nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hỗ trợ, phối hợp đẩy nhanh tiến độ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp phép mỏ vật liệu và các thủ tục liên quan; hồ sơ đánh giá tác động môi trường; xác định bãi đổ thải công trình... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án giao thông.

Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nội dung nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các dự án công trình.