Trung tâm Sau thu hoạch sơ chế 8.000 tấn nông sản mỗi năm

VĂN VIỆT 05:52, 17/11/2023

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Leaf tại Lâm Đồng (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) vừa được thẩm định dự án nâng cấp Trung tâm Sau thu hoạch sơ chế rau, củ, quả khoảng 8.000 tấn/năm.

Bao gồm sơ chế sản lượng rau, củ, quả của công ty và các hộ liên kết đạt 4.000 tấn/năm, sản lượng gia công sơ chế đạt khoảng 4.000 tấn/năm. 

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng làm chủ đầu tư trên địa bàn 4 huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương, thời gian thực hiện trong 2 năm tới. 

Dự án tổng kinh phí thực hiện hơn 4,4 tỷ đồng,  trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 29%, vốn đối ứng của công ty và các hộ liên kết hơn 71%.

Qua đó tăng sản lượng rau, củ, quả được sơ chế đúng quy trình kỹ thuật, góp phần giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch, phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”…Liên kết hữu ích