Di Linh: Chủ động sớm các phương án thu ngân sách năm 2024

NGỌC NGÀ 06:13, 27/12/2023

Ở thời điểm hiện tại, huyện Di Linh vẫn đang quyết liệt thực hiện thu ngân sách những ngày cuối năm để đạt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, chủ động các phương án để triển khai sớm và hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024.

Tập trung quản lý thu các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh là một trong những giải pháp để Di Linh tăng thu ngân sách
Tập trung quản lý thu các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh là một trong những giải pháp để Di Linh tăng thu ngân sách

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 là dấu mốc quan trọng trong việc định hướng và thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội các năm tiếp theo.
 UBND huyện Di Linh thông tin, trong năm 2023, tình hình kinh tế của huỵên có tăng trưởng. Tuy nhiên, sự ổn định kinh tế vĩ mô của địa phương vẫn chưa thật vững chắc. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến giữa tháng 12/2023 trên 482,290 tỷ đồng, đạt trên 84,1%; thu ngân sách huyện quản lý đạt 315,185 tỷ đồng, đạt 77,3%. 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành huyện Di Linh lần thứ 19 (mở rộng), đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận định: Đây là kết quả thu đạt mức khá so với một số địa phương khác trong tỉnh. Và kết quả thu ngân sách này là một trong những điểm sáng của huyện Di Linh trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2023. 

Chủ tịch UBND huyện Di Linh Trần Đức Công, cho rằng: Kết quả thu ngân sách trên có được là do ngay từ đầu năm huyện Di Linh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, trong đó tập trung công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, thu hồi nợ đọng thuế và nợ đọng tiền đất; tiếp tục rà soát các nguồn thu, các khoản thu, tình hình kinh doanh của hộ, các doanh nghiệp để qua đó khai thác các nguồn thu, điều chỉnh mức thu nhằm thực hiện thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định của pháp luật. Với tinh thần khắc phục khó khăn, sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các địa phương; sự phối hợp chặt chẽ từ huyện đến cơ sở nên công tác thu ngân sách được tiến hành cơ bản đạt các yêu cầu đề ra.

Trong những ngày còn lại của năm 2023, huyện Di Linh tiếp tục rà soát, tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách theo chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; quyết tâm hoàn thành ít nhất trên 90% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 được giao.

Năm 2024, Huyện ủy Di Linh xác định: Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tận dụng thời cơ, triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững. Và thu ngân sách là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng để huyện Di Linh đạt được các mục tiêu đề ra.

Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của UBND tỉnh và dự báo về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của địa phương, huyện Di Linh đã xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2024. Theo đó, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024 là 640.300 triệu đồng, bằng 111,6% so với dự toán năm 2023. 

Trên cơ sở tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tỷ lệ điều tiết cho ngân sách các cấp áp dụng năm 2024 theo nghị quyết của HĐND tỉnh thì tổng thu ngân sách địa phương năm 2024 (bao gồm cả số thu ngân sách tỉnh quản lý điều tiết cho huyện) của Di Linh là 1.095.681 triệu đồng.

Để đảm bảo công tác thu ngân sách được tiến hành sớm và hiệu quả ngay từ đầu năm 2024, hiện tại huyện Di Linh đã chủ động các phương án để sớm tập trung triển khai thực hiện.

Theo đó, trong lĩnh vực thuế phí, địa phương này xác định tập trung quản lý thu các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh được phân cấp và tất cả các loại thuế và phí phát sinh trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế, tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế theo định kỳ và thực hiện công tác kiểm tra, quản lý thu theo chức năng nhằm quản lý đạt hiệu quả với tất cả các nguồn thu. Thực hiện tốt cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật về thuế. Hướng dẫn 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; đôn đốc thu nợ tiền thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế theo Luật Quản lý thuế; thực hiện tốt các biện pháp chống thất thu ngân sách và đảm bảo công bằng xã hội.

Đối với lĩnh vực đất, nhà, huyện Di Linh tiến hành thu tiền thuê đất chặt chẽ theo quy định; trong thu tiền sử dụng đất: rà soát quỹ đất của địa phương, có phương án quy hoạch phát triển cụm dân cư, khu dân cư, kiểm tra các khu vực hiện trạng dân cư phù hợp với quy hoạch lập thủ tục hợp thức hoá để tạo điều kiện cho người dân có quyền sử dụng đất hợp pháp và thu ngân sách. Xử lý thu kịp thời đối với các khoản phải thu thông qua giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất…; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuê đất có nhu cầu chuyển sang giao đất nộp tiền sử dụng đất một lần; kiểm tra, rà soát các đơn vị nộp tiền thuê đất đến thời hạn điều chỉnh giá thuê đất để thông tin đề nghị đơn vị, kê khai, điều chỉnh lại giá thuê đất theo quy định.

Đối với lĩnh vực thu tài chính, huyện Di Linh sẽ tập trung thu nợ và thu hoá giá vườn cây nông trường Đinh Trang Hoà; xử lý kịp thời, thu nộp ngân sách các khoản thu phạt từ tài khoản tạm thu, tạm giữ, lâm sản, tài sản tịch thu, tài sản thanh lý.

Với các giải pháp cụ thể đã được đưa ra và việc huyện Di Linh thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách sẽ là cơ sở để địa phương này thực hiện hiệu quả việc thu ngân sách năm 2024.