Vốn huy động ước đạt 96.000 tỷ đồng

X.T 06:44, 06/12/2023

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến ngày 30/11/2023, vốn huy động ước đạt 96.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cuối năm 2022, Cụ thể, tiền gửi dân cư đạt 68.000 tỷ đồng, chiếm 70,8% tổng vốn huy động, tăng 5,94%; tiền gửi thanh toán, tiền gửi khác đạt 28.000 tỷ đồng, chiếm 29,2% tổng vốn huy động, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

 Dư nợ của các tổ chức tín dụng đạt 172.000 tỷ đồng, tăng 10%; trong đó, dư nợ trung dài hạn 42.000 tỷ đồng, chiếm 24,4% tổng dư nợ, tăng 8,2%; dư nợ ngắn hạn 130.000 tỷ đồng, chiếm 75,6% tổng dư nợ, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 1.000 tỷ đồng, chiếm 0,58% tổng dư nợ, tăng 149%. 

Riêng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 124.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 16.300 tỷ đồng; tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 5.380 tỷ đồng.