Agribank Lâm Đồng II tổng kết hoạt động cho vay qua Tổ vay vốn

LÊ HOA 20:35, 23/02/2024

(LĐ online) - Ngày 23/2/2024, Agribank chi nhánh Lâm Đồng II tổ chức tổng kết hoạt động cho vay qua Tổ vay vốn, giai đoạn 2022-2023.

Khen thưởng các Tổ trưởng Tổ vay vốn có thành tích xuất sắc
Khen thưởng các Tổ trưởng Tổ vay vốn có thành tích xuất sắc

Báo cáo tổng kết hoạt động cho vay qua Tổ vay vốn của Agribank chi nhánh Lâm Đồng II, cho biết: Với mục tiêu nâng cao năng suất lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, thời gian đi lại trong quá trình vay vốn,... Agribank chi nhánh Lâm Đồng II tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh trong việc đẩy mạnh công tác cho vay qua Tổ vay vốn. Dư nợ cho vay qua Tổ tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng II, đến 31/12/2023 đạt 746 tỷ đồng/ 5.356 khách hàng, gồm 283 Tổ vay vốn, tăng 126 tổ và 2.905 tổ viên so với đầu năm.

Dư nợ bình quân (DNBQ) trên 1 tổ vay vốn đạt 2,63 tỷ đồng; trong đó, DNBQ/tổ vay vốn do Hội Nông dân quản lý là 2,8 tỷ đồng, DNBQ/tổ vay vốn do Hội LHPN quản lý là 2,4 tỷ đồng. Dư nợ bình quân (DNBQ) trên 1 tổ viên là 139,2 triệu đồng; trong đó, DNBQ/tổ viên do Hội Nông dân quản lý là 136 triệu đồng, DNBQ/tổ viên do Hội LHPN quản lý là 151,5 triệu đồng. Riêng trong năm 2023, có 4 đơn vị tăng trên 10 tổ, là: Chi nhánh Cát Tiên (44 tổ), Di Linh (30 tổ), Bảo Lâm (14 tổ), Hội sở (11 tổ)… Đến 31/12/2023, tất cả các chi nhánh đều có dư nợ cho vay qua Tổ tăng so với đầu năm. Đơn vị có dư nợ cho vay qua tổ tăng nhiều nhất là Cát Tiên tăng trên 204 tỷ đồng với 1.143 tổ viên, Di Linh tăng 61,8 tỷ đồng với 684 tổ viên, Bảo Lâm tăng 58,6 tỷ đồng với 250 tổ viên…

Khen thưởng các Tổ trưởng Tổ vay vốn có thành tích xuất sắc
Khen thưởng các Tổ trưởng Tổ vay vốn có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Hoạt động cho vay qua Tổ của 2 Hội được đánh giá tốt qua báo cáo của Agribank chi nhánh Lâm Đồng II. Hội viên phụ nữ của 7 đơn vị được hưởng lợi, tránh việc vay vốn bên ngoài. Nhiều hội viên sử dụng nguồn vốn rất hiệu quả và nguồn vốn của Agribank đang thay thế nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội ngày càng thu hẹp. Bà Tuyết đề xuất các chi hội phụ nữ ở 7 đơn vị huyện, thành củng cố tổ chức Hội, phát triển số lượng hội viên tham gia Tổ vay vốn đưa vào chỉ tiêu hoạt động của đơn vị. Bà Tuyết cũng mong muốn chương trình phối hợp vay vốn qua Tổ sẽ ngày càng được phát huy, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình của chị em phụ nữ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu

Theo ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng: Công tác cho vay qua Tổ không thể tách rời tổ chức Hội Nông dân. Hội ghi nhận những nỗ lực và kết quả, cũng như những hạn chế đã được đề cập trong báo cáo. Những khó khăn chung của tình hình quốc tế và trong nước tác động đến hoạt động kinh tế, gây khó khăn cho sản xuất của nông dân và an sinh xã hội của địa phương… Vì vậy, nguồn vốn cho vay của các tổ chức tín dụng hỗ trợ người dân nói chung và nông dân rất nhiều, nhất là nguồn vốn tín chấp thông qua Tổ vay vốn.  Đặc biệt, năm 2023, giá cả các mặt hàng nông sản tăng cao, như: sầu riêng, cà phê, hồ tiêu, dâu tằm, mắc ca… tạo không khí phấn khởi trong nông dân, giúp đời sống nhân dân khởi sắc…

Ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu
Ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu

Tuy nhiên, ông Vinh đề xuất Ngân hàng và các Hội cần tiếp tục chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp 3 bên chặt chẽ hơn; làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn… để tránh nợ xấu, xâm tiêu; các địa phương lưu ý công tác bình xét để tiếp tục xây dựng hội phát triển bền vững và hoạt động vay vốn ngày càng hiệu quả hơn…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Liêm – Giám đốc Agribank chi nhánh Lâm Đồng II, khẳng định vai trò “cánh tay nối dài của Agribank” của 2 tổ chức Hội Nông dân và Hội LHPN. Hội nghị tổng kết công tác cho vay qua Tổ vay vốn hôm nay đã đánh giá được kết quả hoạt động 2 năm 2022-2023, với tốc độ phát triển tốt và bền vững, hứa hẹn năm 2024 sẽ tốt hơn và bài bản hơn. Kết quả cũng cho thấy nỗ lực của công tác phối hợp qua tỷ trọng cho vay và dư địa còn rất tốt.

Ông Nguyễn Thái Liêm - Giám đốc Agribank II kết luận Hội nghị
Ông Nguyễn Thái Liêm - Giám đốc Agribank chi nhánh Lâm Đồng II kết luận hội nghị

Ông Liêm đề nghị, sau chương trình tổng kết này, các chi nhánh nêu cao tinh thần trách nhiệm với ngành, với địa phương và với công tác phối hợp,… giúp hội viên có nguồn lực, không phải tiếp cận tín dụng đen…; đồng thời, giúp Agribank hoàn thành sứ mệnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… Ông Liêm cũng hy vọng công tác cho vay qua Tổ vay vốn ngày càng nhộn nhịp, hiệu quả hơn, với số lượng tổ và hội viên tăng lên hằng năm. Bên cạnh đó, công tác cho vay qua Tổ của Agribank tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và các cấp hội… để hoạt động cho vay qua tổ ngày càng phát huy hiệu quả, ý nghĩa và ngày càng chuyên nghiệp…, khẳng định phương châm “Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng”!

Ông Nguyễn Thái Liêm và ông Lê Văn Chiến (bìa phải) - Phó Giám đốc Agribank II, trao biểu trưng tài trợ cho hội viên 2 Hội
Ông Nguyễn Thái Liêm và ông Lê Văn Chiến (bìa phải) - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Lâm Đồng II, trao biểu trưng tài trợ cho hội viên 2 Hội

Tại hội nghị, Agribank chi nhánh Lâm Đồng II cũng trao an sinh xã hội năm 2024 hỗ trợ các gia đình hội viên Hội Nông dân và Hội LHPN có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 100 triệu đồng; đồng thời, tổ chức khen thưởng đối với 19 Tổ trưởng có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp cho vay thông qua Tổ vay vốn; ký kết thoả thuận hợp tác liên ngành Hội Nông dân và Hội LHPN về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP.

Lãnh đạo 3 cơ quan ký thoả thuận hợp tác liên ngành thực hiện tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn
Lãnh đạo 3 cơ quan ký thoả thuận hợp tác liên ngành thực hiện tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn