Chi cục Thuế khu vực Ðà Lạt - Lạc Dương: Chủ động các kịch bản thu ngân sách 2024

DIỄM THƯƠNG 00:18, 01/04/2024

Năm 2024, Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương sẽ hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn để doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) xây dựng các kịch bản thu ngân sách nhà nước (NSNN) phù hợp với từng giai đoạn, chủ động các phương án để đạt nhiệm vụ thu năm 2024.

Một góc TP Đà Lạt từ trên cao
Một góc TP Đà Lạt từ trên cao

Theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương, tính đến 15/2/2024, tổng thu NSNN do đơn vị quản lý thu trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương đạt trên 262 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch năm và bằng 110% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế phí trên 160 tỷ đồng, thu từ nhà đất trên 97 tỷ đồng, ngoài ra là thu từ biện pháp tài chính. Tuy nhiên, đây mới chỉ là 2 tháng đầu năm và thời gian để thực hiện nhiệm vụ còn khá dài, trong bối cảnh kinh tế còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, đòi hỏi ngành Thuế cần phải có các giải pháp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024.

Ngay từ những tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách theo tinh thần chỉ đạo của ngành Thuế và địa phương, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn NNT thực hiện các chính sách, nghĩa vụ thuế, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Cùng với đó, toàn ngành thực hiện công tác quản lý NNT, tổ chức đánh giá kết quả công tác quản lý thu của từng đội và toàn chi cục, qua đó tìm nguyên nhân, chỉ ra các biện pháp khắc phục để triển khai nhiệm vụ thu hàng tháng, hàng quý tiếp theo. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương còn tập trung rà soát, triển khai các đề án quản lý thuế, chống thất thu, rà soát các công trình, dự án xây dựng để đôn đốc thu nợ, phối hợp với các địa phương triển khai quyết toán thuế năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương cho biết: "Chúng tôi sẽ tập trung khai thác các khoản thu, sắc thuế còn dư địa như thương mại điện tử, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn; bất động sản. Ngành Thuế sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu. Chủ động nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, NNT để xây dựng các kịch bản NSNN phù hợp với từng thời kỳ. Đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn để doanh nghiệp, NNT ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Song song đó, theo dõi chặt chẽ, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách. Từ đó kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; kiến nghị với UBND các cấp chỉ đạo các ban, ngành, địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách cũng là nhiệm vụ trọng tâm".

Đặc biệt, để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh, Chi cục Thuế sẽ tăng cường thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2024 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mặt khác cũng sẽ tiến hành rà soát những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác tăng thu lớn theo chuyên đề như: Thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, nhà đất, hoàn thuế…; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và các cơ quan liên quan tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Theo ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng nhận xét: Một trong những nhóm giải pháp đặt ra là chủ động nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của NNT; theo dõi chặt chẽ, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách, từ đó kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; kiến nghị với UBND các cấp chỉ đạo các ban, ngành, địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, NNT thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai tốt các gói chính sách hỗ trợ; tạo môi trường cho doanh nghiệp, NNT nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh; đặc biệt chú trọng ứng dụng nền tảng số trong công tác tuyên truyền nhằm lắng nghe vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, NNT nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế.

Với quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách, Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương sẽ tiếp tục tham mưu triển khai các giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và nộp thuế.