Lâm Hà: 40% gia súc, gia cầm giết mổ bán công nghiệp

VŨ VĂN 06:50, 04/06/2024

Theo Đề án Phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030, huyện Lâm Hà đạt tỷ lệ 40% gia súc, gia cầm giết mổ tập trung bán công nghiệp, 15% giết mổ công nghiệp; hình thành cơ sở chế biến tỷ lệ 7% sản lượng thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Huyện Lâm Hà tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật, thu hút các doanh nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi với thiết bị hiện đại, đồng bộ, công nghệ tiên tiến gắn với vùng nguyên liệu tập trung, an toàn dịch bệnh, đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Đồng thời, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng chăn nuôi, giết mổ, chế biến và phân phối đến người tiêu dùng sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo giá trị gia tăng...