Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm

PV 21:11, 10/06/2024

(LĐ online) - Ngày 10/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có văn bản gửi Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Bí thư thành ủy, huyện ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm.

Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, xác định triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo diện mạo và sức sống mới cho mỗi địa phương; thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành các thủ tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Một số công trình, dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc, nhất là về hồ sơ, thủ tục (dự án cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương), việc giải phóng mặt bằng (dự án Hồ chứa nước Ta Hoét), nguồn vốn đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chồng lấn trong quy hoạch...; một số sở, ngành là chủ đầu tư và địa phương nơi có dự án đầu tư công chưa làm tốt công tác tham mưu, còn bị động, thiếu quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành để tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 54/CĐ-TTg, ngày 28/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ và để triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm theo đúng tiến độ đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Bí thư thành ủy, huyện ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra. Chủ động có kế hoạch, giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, công trình gắn với xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện. Tăng cường làm việc trực tiếp với người dân, thực hiện công tác dân vận để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các quy định của pháp luật để giải quyết khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân.

 Xây dựng các phương án tái định cư, định canh, chính sách hỗ trợ người dân khi bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, bảo đảm phù hợp, đúng quy định. Rà soát lại công tác lập quy hoạch toàn bộ các dự án cần đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt quy hoạch, khắc phục chồng lấn trong quy hoạch. Đối với các dự án liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, cần khẩn trương rà soát, kiểm đếm, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng đến rừng, môi trường,...

Cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư nào không hoàn thành việc triển khai các công trình trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra thì người đứng đầu cấp ủy, ngành, địa phương, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện các công trình, dự án trọng điểm làm tiêu chí để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, bám sát địa bàn, cơ sở để chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân vùng dự án, tạo sự đồng thuận, thống nhất, nhận bồi thường, hỗ trợ, sẵn sàng bàn giao mặt bằng khi triển khai thực hiện các công trình, dự án.