Hương xuân quyện lời tâm tình tuổi già

NGUYỄN NGHĨA 05:59, 07/03/2024
Hương xuân quyện lời tâm tình tuổi già. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Hương xuân quyện lời tâm tình tuổi già. Ảnh: Nguyễn Nghĩa