Đam Rông: Tăng quản lý, đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc

19:38, 06/01/2023

(LĐ online) - UBND huyện Đam Rông đang triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc nhằm đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc trên địa bàn toàn huyện.

 

Theo đó, UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống thuốc giả, phát hiện và kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng  về các đối tượng và tụ điểm sản xuất, kinh doanh thuốc giả để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

 

Ngành Y tế huyện Đam Rông cũng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường thuốc để kịp thời xử lý thông tin và phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm trên địa bàn huyện.

 

8/8 xã thuộc huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về nguy cơ và tác hại của thuốc giả, không rõ nguồn gốc, các biện pháp phòng tránh việc mua bán, sử dụng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc; chỉ mua thuốc tại các cơ sở dược hợp pháp; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, buôn bán thuốc giả tới cơ quan y tế và các cơ quan chức năng có liên quan; đồng thời, thông báo các vụ việc vi phạm phát hiện và các hình thức xử lý đối với các tổ chức cá nhân vi phạm. 

 

NGỌC NGÀ