Ngành Giao thông Vận tải Lâm Đồng một năm nhìn lại

NGUYỄN NGHĨA 04:40, 10/01/2023

Kết thúc năm 2022, nhìn lại chặng đường năm qua, với một khối lượng công việc khá lớn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, chủ động; ngành Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh đã thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng được UBND tỉnh và Bộ GTVT giao, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cải tạo nâng cấp đèo Mimosa
Cải tạo nâng cấp đèo Mimosa

Ngoài nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về giao thông vận tải, năm nay, Sở GTVT đã triển khai được khá nhiều công việc. Sở đã tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành các dự án chuyển tiếp 2021 và kế hoạch 2022 bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và khảo sát nhu cầu đầu tư các công trình năm 2023. Trong năm 2022, đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành 20 công trình, còn 7 công trình đang tiếp tục thực hiện. 

Sở cũng tham mưu các văn bản báo cáo và đề xuất, kiến nghị, góp ý Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm như: Xin chủ trương sửa chữa đột xuất các đoạn tuyến trên Quốc lộ (QL)27 và 55, tỉnh Lâm Đồng; công nhận các tuyến đường tỉnh theo quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; đề xuất bổ sung một số nút giao thông cần lắp đặt đèn tín hiệu trên địa bàn TP Đà Lạt; báo cáo tình trạng các cầu lớn trên các tuyến quốc lộ; đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sửa chữa đường bộ, nguồn vốn kế hoạch bảo trì công trình đường bộ của hệ thống đường tỉnh năm 2022. Đồng thời, xử lý đảm bảo an toàn giao thông tại ngã 3 (tuyến tránh sân bay Liên Khương giao với Quốc lộ 27) cây số 3, An Bình, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng; kiểm tra, kiến nghị lắp đặt tín hiệu giao thông trên QL 20; rà soát, công nhận tuyến đường QL 27 đoạn tránh Liên Khương thành tuyến đường thuộc QL 27 và điều chuyển tuyến QL 27 đoạn Km170+900-Km174 thành đường địa phương; bổ sung hạng mục quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các đoạn tuyến thuộc quy hoạch đường tỉnh ĐT.722, ĐT.729 và đảm bảo kinh phí thực hiện năm 2022 cho công trình quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh do Sở GTVT quản lý giai đoạn 2021 -2023; bổ sung phương án phân luồng, bố trí đậu đỗ xe nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt… Kế hoạch vốn bảo trì đường bộ địa phương được giao năm 2022 là 84,288 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 100%. Kế hoạch vốn bảo trì đường bộ Trung ương được giao năm 2022 là hơn 110 tỷ đồng, đến nay cũng đã giải ngân đạt 100%. 

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hạng mục tuyến tránh TP Bảo Lộc thuộc Dự án Khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km0 + Km123 + 105; hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án Xây dựng QL27 đoạn tránh Liên Khương; Tham mưu UBND tỉnh phối hợp Bộ GTVT, Cục đường bộ Việt Nam công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông: Dự án Nâng cấp, cải tạo QL28B (dự kiến khởi công quý I/2023); Dự án Cải tạo nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa, một số công trình trên QL20; phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh hoàn thành Báo cáo tiền khả thi Dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; triển khai các Dự án Giao thông quan trọng như Dự án Nâng cấp mở rộng đèo Prenn, Dự án Xây dựng đường ĐT.722…

Sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng 2 Đề án phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng Nông thôn mới đến năm 2025, Đề án Chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TPĐà Lạt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được HĐND tỉnh thống nhất thông qua. 

Đối với hệ thống đường tỉnh và hạ tầng giao thông quan trọng được giao làm chủ đầu tư: Đã nghiệm thu hoàn thành 4 dự án, đang hoàn thiện thủ tục trình duyệt quyết toán trong năm 2022. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai 4 dự án. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao năm 2022 là 328,1 tỷ đồng, đã giải ngân 305,2 tỷ đồng đạt 93%, phấn đấu đến hết niên hạn 2022 vào ngày 31/1/2023 giải ngân đạt 100%.