Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 HỒNG VĨNH 06:26, 08/02/2023

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thi hành pháp luật, thời gian qua, Lâm Đồng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác PBGDPL trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đó, trong năm 2022, UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành trên 10 văn bản các loại để triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác PBGDPL. Trên cơ sở đó, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo thống nhất, kịp thời, hiệu quả.

Trong năm 2022, toàn tỉnh tăng cường thực hiện công tác PBGDPL qua các hội nghị, cuộc họp, trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như viết tin, bài, trả lời hỏi đáp, phóng sự, tọa đàm và video tuyên truyền pháp luật... 

Các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền được 2.861 cuộc với trên 337 ngàn lượt người tham dự. Chú trọng viết các tin, bài, văn bản mới… trên chuyên mục “Đời sống - Pháp luật” (Báo Lâm Đồng), Bản tin Thông tin nội bộ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), tờ “Thông tin nhanh” (Tỉnh Đoàn)… Đồng thời, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã biên soạn, in ấn, phát hành gần 2,8 triệu tài liệu pháp luật; bao gồm: sách, tờ rơi, tờ gấp và tài liệu khác. Nội dung tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình, hộ tịch, giao thông đường bộ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, xử lý vi phạm hành chính, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống dịch COVID-19... Đẩy mạnh công tác PBGDPL trên mạng xã hội như: zalo, facebook... với gần 12.000 tài liệu các loại; duy trì và phát huy 142 tủ sách pháp luật của 142 xã, phường, thị trấn với 70 - 100 đầu sách, tủ sách; 100% đơn vị trường học, cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh có tủ sách pháp luật; Tỉnh Đoàn có 236 tủ sách với 5.500 tài liệu…

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị như: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức được 61 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua tiểu phẩm, cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trực tuyến… về lĩnh vực cải cách hành chính, Luật Giao thông đường bộ, Luật Cư trú... thu hút được 98.250 lượt người tham gia. 

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 136 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm 95,8%); toàn tỉnh có 69 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 262 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, gần 2.000 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cùng với nhiều lực lượng khác như: 223 giáo viên dạy môn Giáo dục công dân tại các trường phổ thông; 1.260 tổ hòa giải với 7.849 hòa giải viên, hơn 4.000 tuyên truyền viên thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan thành viên cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã góp phần rất lớn cho việc tổ chức các hình thức, hoạt động PBGDPL. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tuyên truyền PBGDPL cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số được các địa phương quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Thông qua các hội nghị, tuyên truyền miệng, xây dựng mô hình điểm, trợ giúp pháp lý; cấp phát sách, tờ gấp, tài liệu, tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở… Đồng thời, thông qua các hình thức trợ giúp pháp lý như: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng; ngoài ra còn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao hiểu biết cho đối tượng là người dân tộc thiểu số... Qua đó, góp phần giúp người dân nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các nội dung được tuyên truyền, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, năm 2022, với sự chủ động, đổi mới các hình thức tuyên truyền, công tác PBGDPL của tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, rõ nét. Toàn tỉnh đã kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản, quy định pháp luật của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác PBGDPL đã kịp thời có sự điều chỉnh linh hoạt, nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu, điều kiện của tình hình mới. Nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL đa dạng, phong phú, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đã cơ bản đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.