Kiểm định an toàn đập hồ Đắk Lô

VĂN VIỆT 06:23, 19/02/2024

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa quyết định phê duyệt kết quả kiểm định an toàn hồ đập Đắk Lô, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên. 

Đây là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp II theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 04-05:2022/BNNPTNT, do Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng quản lý, khai thác. 

Công trình cấp nước tưới cho 960 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt của người dân, nuôi trồng thủy sản và phục vụ đa mục tiêu, tần suất đảm bảo cấp nước tưới 85%.

Sau 20 năm đưa vào vận hành, khai thác, đã xác định dung tích bồi lắng tương đối nhỏ so với dung tích chết của hồ, đồng thời lưu vực vẫn có thảm thực vật dày, khả năng chống rửa trôi đất xuống lòng hồ tốt, lượng phù sa đổ về hồ hàng năm cũng tương đối ít, nên dự kiến trong những năm tới vẫn đảm bảo khả năng tích trữ nước.