Sẽ công khai trên các phương tiện đại chúng đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

06:10, 15/10/2019

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng...

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quy chế bao gồm quy định về nguyên tắc phối hợp; phạm vi phối hợp; nội dung phối hợp xử lý thông tin; trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định xử lý hành chính vi phạm trật tự xây dựng; chế độ giao ban, báo cáo về hàng tháng, hàng quý.
 
Quy định đã nêu rõ, UBND cấp xã là cơ quan trực tiếp tiếp nhận và làm đầu mối xử lý các thông tin phản ánh về trật tự xây dựng trên địa bàn; kịp thời chỉ đạo cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn triển khai kiểm tra, xác minh, xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định và báo cáo tình hình, kết quả trong ngày. UBND cấp xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND cấp huyện, Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận thông tin. Các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phải lập hộp thư thoại; số điện thoại đường dây nóng; hộp thư điện tử, sổ tiếp nhận thông tin tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đồng thời có kế hoạch tổ chức, phân công lịch trực, người tiếp nhận thông tin phản ánh, theo dõi và xử lý thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng theo quy định.
 
Công bố công khai trên các phương tiện đại chúng đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội sau khi xử lý vi phạm hành chính. Nội dung công khai gồm họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp, của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm hành chính; hậu quả hoặc ảnh hưởng của hành vi vi phạm; hình thức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả và thời gian thực hiện.
 
Quy chế cũng đã nêu rõ trách nhiệm của các cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, cấp trên trực tiếp nếu việc kiểm tra, theo dõi, phát hiện hành vi vi phạm trật tự xây dựng không xử ký kịp thời hoặc không ban hành văn bản, biên bản, quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm và trong trường hợp có dấu hiệu buông lỏng, dung túng, bao che cho hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền.
 
NHẬT LỆ