Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng

05:10, 25/10/2019

(LĐ online) - Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các Huyện ủy, Thành ủy tập trung tăng cường, thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn… 

(LĐ online) - Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các Huyện ủy, Thành ủy tập trung tăng cường, thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn… 
 
Hiện trường rừng thông bị tàn phá ở TK 261B
Hiện trường rừng thông bị tàn phá ở TK 261B
 
Cụ thể, thời gian qua công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBVR) được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả tích cực, số vụ vi phạm về lâm luật có giảm. Tuy nhiên, tình trạng không thực hiện nghiêm các văn bản của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Luật Bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương, cơ sở còn phổ biến, tình hình diễn biến phức tạp, để xảy ra nhiều vụ phá rừng, xâm hại tài nguyên rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh; có nơi cán bộ còn tiếp tay, bao che cho các đối tượng vi phạm.
 
Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác QLBVR và xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ vi phạm, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các Huyện ủy, Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ban Bí thư; Thủ tướng Chính phủ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác QLBVR trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám át, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành các quy định của đảng, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ vi phạm.       
 
Trường hợp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng, hủy hoại rừng, khai thác lâm ản trái phép trên địa bàn phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xảy ra 601 vụ vi phạm về lâm luật (278 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm); diện tích thiệt hại do phá rừng 49,6 ha; lâm sản thiệt hại 3.392 m 3; so với cùng kỳ: giảm 141 vụ; diện tích thiệt hại do phá rừng giảm 3,82 ha, lâm sản thiệt hại tăng 305 m 3.
 
THỤY TRANG