Đà Lạt khoảng 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật được phổ biến giáo dục pháp luật

06:11, 05/11/2019

UBND TP Đà Lạt vừa đánh giá qua 2 năm thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021".

UBND TP Đà Lạt vừa đánh giá qua 2 năm thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”. Kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của các đối tượng thuộc đề án, thông qua công tác gọi hỏi, răn đe, tiếp xúc, gặp mặt 3.472 lượt đối tượng các loại, trong đó có 998 lượt đối tượng thuộc đề án thì các trường hợp đa số thông qua phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet để tìm hiểu các quy định của pháp luật. 
 
UBND TP Đà Lạt đã tổ chức tuyên truyền 29 buổi với trên 12.000 lượt người tham gia, trong đó có trên 1.000 trường hợp là các đối tượng thuộc đề án. Hiện nay, chủ yếu sử dụng 4 hình thức tuyên truyền gồm: qua các buổi họp dân, chào cờ, sinh hoạt chuyên đề; qua Internet, mạng xã hội; qua các phóng sự, chuyên mục “Vì Đà Lạt bình yên”; in ấn tài liệu, cảnh sát khu vực đến từng hộ tuyên truyền, qua công tác kiểm tra lưu trú, cơ sở kinh doanh…  
 
Trong đó, xây dựng 81 phóng sự, ra mắt 99 tuyến, đoạn đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 96 tổ dân phố không có tội phạm, duy trì mô hình camera an ninh giai đoạn 2 tại các phường, xã (đến nay các phường, xã đã lắp được 915 mắt camera), xây dựng 13 bài viết tuyên truyền trên mạng xã hội, in ấn phát trên 100.000 tờ tài liệu phục vụ tuyên truyền phòng chống tội phạm trong quần chúng nhân dân. Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm, cắp, cướp và cách phòng ngừa cho 933 lượt khách sạn, nhà nghỉ; 6.419 hộ kinh doanh, hộ dân; 275 cơ quan, trường học trên địa bàn; biên soạn 372 quyển tài liệu phát hành cho các đối tượng thuộc đề án.
 
AN NHIÊN