Chậm tiến độ, nhiều vi phạm

06:12, 18/12/2019

Qua kiểm tra của các cơ quan chức năng, dự án quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp chăn nuôi tại Tiểu khu 613, thuộc địa bàn xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm không những chậm tiến độ đầu tư mà còn bộc lộ nhiều vi phạm cần xử lý. 

Qua kiểm tra của các cơ quan chức năng, dự án quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp chăn nuôi tại Tiểu khu 613, thuộc địa bàn xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm không những chậm tiến độ đầu tư mà còn bộc lộ nhiều vi phạm cần xử lý. 
 
Dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đầu tư cho Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Anh Hải vào tháng 9/2008, thời gian thực hiện 50 năm. Quy mô dự án trên tổng diện tích 167,4 ha. Trong đó, gồm: gần 71,7 ha diện tích rừng tự nhiên nhận quản lý bảo vệ; gần 88,7 ha trồng rừng; hơn 6 ha trồng cỏ làm thức chăn nuôi 60 con bò; 1ha các công trình xây dựng cơ bản. Tổng mức đầu tư dự án gần 10,3 tỷ đồng. 
 
Trong năm 2019, UBND huyện Bảo Lâm phát hiện DNTN Anh Hải với nhiều vi phạm trong việc thực hiện dự án như: trồng không đúng phương án trên 5,75 ha diện tích cây sao, cà phê, keo dưới tán rừng. Từ năm 2008 đến nay, doanh nghiệp không thành lập lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng, hậu quả để xảy ra mất rừng trên diện tích hơn 10,8 ha, lâm sản thiệt hại gần 168,4 m3. Và tính đến ngày 31/10/2019, doanh nghiệp nợ tiền thuê đất hơn 410 triệu đồng. 
 
 “Đến thời điểm hiện nay, DNTN Anh Hải còn nợ tiền bồi thường giá trị tài nguyên rừng đối với ngân sách nhà nước 2.403.959.000 đồng”, theo Sở Tài chính Lâm Đồng. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết “đã tiến hành kiểm tra nhiều lần, nhưng không liên lạc được với chủ DNTN Anh Hải…”. Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường xác định “DNTN Anh Hải sử dụng sai mục đích diện tích đất nhà nước cho thuê…”
 
Và Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng cho rằng, DNTN Anh Hải không có khả năng thực hiện dự án đăng ký (chậm 9 năm so với giấy chứng nhận đầu tư) và không thuộc trường hợp giãn tiến độ. Bởi vậy, Sở này đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định “chấm dứt hoạt động dự án đầu tư quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp chăn nuôi của DNTN Anh Hải” nói trên.
 
VĂN VIỆT