Chủ động phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2019 - 2020

06:01, 08/01/2020

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã thẩm định kỹ thuật đối với 38 hồ sơ phương án phòng chống cháy rừng mùa khô 2019 - 2020 của các chủ rừng trên địa bàn, đồng thời đề xuất cấp kinh phí thực hiện.

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã thẩm định kỹ thuật đối với 38 hồ sơ phương án phòng chống cháy rừng (PCCR) mùa khô 2019 - 2020 của các chủ rừng trên địa bàn, đồng thời đề xuất cấp kinh phí thực hiện.
 
Đối với các chủ rừng có diện tích rừng dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ… thuộc các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lộc, Đạ Huoai và thành phố Đà Lạt cần tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, PCCR trên diện tích được giao quản lý; tổ chức, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ, thường trực 24/24h để sẵn sàng xử lý khi có cháy rừng xảy ra. 
 
Trước đó, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng tổ chức hội nghị hướng dẫn cho các đơn vị chủ rừng, các ban chỉ đạo huyện, thành phố và một số đơn vị trung ương đóng trên địa bàn triển khai xây dựng phương án PCCR mùa khô 2019 - 2020 theo quy định.
 
Được biết, mùa khô 2018-2019, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 10 vụ cháy với diện tích hơn 21,5 ha. Trong đó, gồm 2 vụ cháy gần 1 ha rừng (thiệt hại khoảng 40%-50%); 8 vụ cháy thảm cỏ, cây bụi dưới tán rừng (hơn 20,5 ha). 
 
VŨ VĂN