Tiền lương hưu giảm mạnh nếu nghỉ hưu "non" từ năm 2021

06:02, 25/02/2020

Từ năm 2021, có thể người lao động sẽ tiếp tục giảm trừ tỉ lệ tiền lương hưu nếu nghỉ hưu sớm.

Từ năm 2021, có thể người lao động sẽ tiếp tục giảm trừ tỉ lệ tiền lương hưu nếu nghỉ hưu sớm.
 
 
(Theo vov.vn)