Trên 550 triệu đồng xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản

06:02, 28/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết, trong năm 2019 đã tiến hành kiểm tra 10 đơn vị và thanh tra 1 đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết, trong năm 2019 đã tiến hành kiểm tra 10 đơn vị và thanh tra 1 đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
 
Qua thanh tra và kiểm tra ngành đã đề xuất UBND tỉnh tạm dừng và tước quyền sử dụng 5 giấy phép do chưa hoàn thành các hồ sơ thủ tục đất đai, môi trường, khoáng sản theo qui định nhưng đã tiến hành khai thác. Ngành yêu cầu các đơn vị này phải hoàn thành các thủ tục hồ sơ theo qui định mới tiến hành hoạt động trở lại.
 
Ngành đã xử phạt vi phạm hành chính 5 đơn vị với tổng số tiền trên 550 triệu đồng.
 
GIA KHÁNH