Phòng Tham mưu Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu triển khai, thực hiện học tập và làm theo Bác

06:05, 18/05/2020

10 năm qua, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy và Công an tỉnh, Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng. 

10 năm qua, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy và Công an tỉnh, Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng. 
 
Phòng Tham mưu Công an tỉnh họp bàn triển khai công tác
Phòng Tham mưu Công an tỉnh họp bàn triển khai công tác
 
Để góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, chiến sỹ (CBCS), tạo sự chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh “thành tích”, nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, tăng cường niềm tin của đảng viên, CBCS và Nhân dân đối với Đảng, đoàn kết nội bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; thời gian qua, Phòng Tham mưu đã tích cực tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo các đơn vị triển khai các chuyên đề hàng năm phù hợp với tính chất công việc, đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, phong trào “Công an Nhân dân học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ”. Từ quá trình tham mưu này, Đảng ủy đã xây dựng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với duy trì thực hiện việc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm các đơn vị đều tổ chức sơ - tổng kết. Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị lồng ghép kiểm điểm đánh giá kết quả việc lãnh đạo thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị để làm rõ những việc làm được, chưa làm được từ đó có biện pháp phát huy ưu điểm. Song song đó, chú trọng công tác biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể thiết thực, sáng tạo, đồng thời khắc phục những hạn chế, đề ra các biện pháp để thực hiện các bước tiếp theo. Đề cao vai trò nêu gương của đơn vị, chỉ huy các đội, nhất là đồng chí bí thư chi bộ, đội trưởng các đội. Lấy kết quả đăng ký học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, bình xét thi đua hàng năm.
 
Ngoài ra, trong công tác chuyên môn, 10 năm qua Phòng Tham mưu cũng đã tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tham mưu cụ thể hóa hơn 5.600 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, trọng tâm là các văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người; công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính.
 
Phòng cũng đặc biệt quan tâm đến việc theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu lãnh đạo các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin - truyền thông, an ninh xã hội. 
 
Đặc biệt, thời gian qua, đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công diễn tập thực binh phương án cấp quốc gia về khẩn nguy khủng bố tại Cảng Hàng không Liên Khương năm 2013 và diễn tập thực binh phương án chống biểu tình gây rối an ninh trật tự, khủng bố, bắt cóc con tin, đánh chiếm lại mục tiêu và cứu hộ, cứu nạn trong diễn tập khu vực phòng thủ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao...
 
Một trong những nét nổi bật của đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và CBCS đơn vị trong việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thông qua các đợt sinh hoạt định kỳ đã thường xuyên quán triệt CBCS không ngừng phấn đấu học tập, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, nhất là thường xuyên vận dụng vào thực tiễn công tác, học tập và thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hằng năm, tạo hiệu ứng tích cực trong việc “làm theo” trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 
Trung tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh cho biết: Với việc tích cực triển khai và nghiêm túc tổ chức học tập, làm theo; 10 năm qua, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức và hành động trong từng CBCS trong toàn lực lượng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy đảng và đảng viên, CBCS; từ đó giúp đảng viên, CBCS nhận thức sâu sắc hơn giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức ngang tầm nhiệm vụ. Qua việc triển khai tổ chức học tập các chỉ thị của Bộ Chính trị, đặc biệt là Chỉ thị 05 về học tập và làm theo Bác, tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong lực lượng công an cũng được nâng lên, tư thế lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử và ý thức phục vụ Nhân dân của CBCS trong đơn vị đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều đồng chí đạt được thành tích cao trong công tác và được các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.
 
Những nỗ lực trên đã góp phần quan trọng vào kết quả, thành tích chung của Công an tỉnh 10 năm qua và được trao tặng nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Công an.
 
NGUYỄN NGHĨA