Lạc Dương: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

05:06, 19/06/2020

Nhân Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Huyện đoàn Lạc Dương tổ chức nhiều hoạt động như tọa đàm, gặp mặt gia đình tiêu biểu, nói chuyện chuyên đề, tuyên dương gia đình trẻ ấm no hạnh phúc…

Nhân Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Huyện đoàn Lạc Dương tổ chức nhiều hoạt động như tọa đàm, gặp mặt gia đình tiêu biểu, nói chuyện chuyên đề, tuyên dương gia đình trẻ ấm no hạnh phúc… Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tổ chức triển khai hoạt động của chương trình giáo dục đời sống gia đình. Bên cạnh đó, tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, trách nhiệm của nam giới nói chung và nam đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nói riêng chia sẻ công việc gia đình…; tổ chức các hoạt động hỗ trợ ĐVTN là công nhân xây dựng gia đình hạnh phúc; phối hợp với tổ chức Công đoàn các cấp hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình đối với các gia đình ĐVTN, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn… Thông qua các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng tổ chức Đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình. 
 
TUẤN HƯƠNG