Phạt 380 triệu đồng hành vi phá rừng và tàng trữ động vật rừng

05:10, 02/10/2020

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành 2 Quyết định xử phạt 380 triệu đồng đối với 2 trường hợp phá rừng và tàng trữ, mua bán động vật rừng trái pháp luật trên địa bàn. 

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành 2 Quyết định xử phạt 380 triệu đồng đối với 2 trường hợp phá rừng và tàng trữ, mua bán động vật rừng trái pháp luật trên địa bàn. 
 
Cụ thể, xử phạt 330 triệu đồng đối với 1 trường hợp ở Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên về hành vi tàng trữ, mua bán động vật rừng gồm: 20 cá thể động vật rừng nguy cấp quý, hiếm nhóm IB, IIB (tổng trọng lượng 37,3 kg); 10 cá thể và thịt động vật rừng thông thường (tổng trọng lượng 67,5 kg). 
 
Xử phạt 50 triệu đồng đối với 1 trường hợp ở thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng về hành vi phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 2, Tiểu khu 638, thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Việt Nguyên quản lý. Hậu quả thiệt hại 14.570 m 2 diện tích rừng tái sinh tự nhiên, đối tượng rừng sản xuất…
 
VŨ VĂN