Đà Lạt: Ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền trái phép

06:01, 25/01/2021

Ngành chức năng Đà Lạt cho biết, đang triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền trái phép trên đất nông nghiệp cũng như ngăn chặn việc san gạt, cải tạo đất trái phép.

Ngành chức năng Đà Lạt cho biết, đang triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền trái phép trên đất nông nghiệp cũng như ngăn chặn việc san gạt, cải tạo đất trái phép.
 
Trong năm 2020 vừa qua, Đà Lạt đã phát hiện và xử lý 49 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai với tổng số tiền xử phạt 618 triệu đồng.
 
Đà Lạt cũng chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cung cấp cho UBND các phường, xã trên địa bàn các sổ đất nông nghiệp có nhiều hộ đồng sở hữu, cưỡng chế đường giao thông vi phạm trên đất nông nghiệp.
 
VIẾT TRỌNG