Có thể làm đơn đề nghị lần 2 để hưởng đủ mức hỗ trợ?

06:01, 03/01/2022
Ông Nguyễn Trọng Bão (Bà Rịa-Vũng Tàu) chưa nhận được tiền hỗ trợ đợt 2 cho người lao động tự do bị mất việc làm mặc dù ông đã làm đơn nộp lên trưởng khu phố hơn 1 tháng nay. Ông Bão đề nghị chính quyền địa phương xem xét hoàn cảnh của ông để ông được nhận hỗ trợ đợt 2.
 
Về vấn đề này Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời như sau:
 
Đối với trường hợp của ông Bão, theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 quy định đối tượng, định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, lao động tự do bị mất việc thuộc 1 trong 7 nhóm công việc tại Quyết định số 2558/QĐ-UBND sẽ được hỗ trợ, mức hỗ trợ cho người lao động 50.000 đồng/ngày mất việc, tối đa không quá 3.500.000 đồng/người.
 
Nếu mức hỗ trợ đợt 1 ông Bão chưa hưởng đủ 3.500.000 đồng và đã làm đơn đề nghị hỗ trợ lần 2, đề nghị ông liên hệ UBND xã Tân Hòa hoặc UBND thị xã Phú Mỹ để kiểm tra.
 
(Theo Chinhphu.vn)