Đà Lạt: Vi phạm trật tự xây dựng giảm

02:03, 31/03/2022
Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị được thành phố Đà Lạt triển khai thực hiện quyết liệt. Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Chỉ thị 17/CT-Th.U của Thành ủy trong lĩnh vực quản lý đô thị. Theo đó, 3 tháng đầu năm, Đà Lạt đã quyết liệt triển khai xử lý, cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trên địa bàn thành phố. Trong tháng 3, xảy ra 3 vụ vi phạm trật tự xây dựng, xử lý 3/3 vụ vi phạm theo quy định; 3 tháng đầu năm 2022 xảy ra 25 trường hợp, giảm 12 trường hợp so với cùng kỳ, xử lý 25/25 vụ vi phạm theo quy định. 
 
Cũng trong tháng 3, thành phố đã cấp 169 giấy phép xây dựng nhà ở và công trình riêng lẻ (tổng diện tích xây dựng 20.216,295 m 2, diện tích sàn 81.236,748 m 2); lũy kế đến nay, cấp 529 giấy phép xây dựng nhà ở và công trình riêng lẻ (tổng diện tích xây dựng 62.242,63 m 2, diện tích sàn 258.243,919 m 2) và gia hạn 6 giấy phép xây dựng. 
 
N.NGHĨA