5 vụ phá rừng nổi cộm ở 3 huyện

05:04, 14/04/2022
Theo ngành chức năng, trong 3 tháng đầu năm 2002, trên địa bàn 3 huyện Đam Rông, Lạc Dương, Bảo Lâm xảy ra 5 vụ phá rừng nổi cộm đã được phát hiện và đang tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật. 
 
Trong đó, tại huyện Đam Rông xảy ra 2 vụ phá rừng lồ ô trên tổng diện tích khoảng 18.650 m 2 tại lô a, lô a2, khoảnh 1, Tiểu khu 65, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk quản lý, thuộc địa giới xã Đạ Long; 1 vụ phá rừng 12.509 m 2, thiệt hại gần 9,5 m 3 gỗ tròn tại lô a, khoảnh 11, Tiểu khu 212, xã Phi Liêng, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý.
 
Tại huyện Lạc Dương xảy ra 1 vụ khai thác rừng trái pháp luật tại lô 10, khoảnh 3a, Tiểu khu 41, xã Đưng K’Nớ, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim. Qua đo đếm, có 22 cây thông 3 lá tự nhiên bị cưa hạ, khối lượng lâm sản thiệt hại hợn 63,5 m 3 gỗ tròn.
 
1 vụ phá rừng nổi cộm còn lại phát hiện tại lô k và lô m, khoảnh 4, Tiểu khu 613, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, thuộc lâm phần do Doanh nghiệp tư nhân Anh Hải quản lý. Diện tích rừng ở đây bị phá gần 2 ha; khối lượng lâm sản thiệt hại gần 95,2 m 3
 
V.VIỆT