Xử lý nghiêm, điều chuyển hạt trưởng kiểm lâm để xảy ra nhiều vụ mất rừng

06:04, 11/04/2022
(LĐ online) - Ngày 11/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị vừa có công văn yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, Phòng Tổ chức cán bộ thuộc đơn vị triển khai thực hiện Thông báo số 78 của UBND tỉnh Lâm Đồng về kết luận của đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai thực hiện Văn bản số 1999 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.
 
Rừng thông ven hồ chứa nước Ta Hoét, thuộc Tiểu khu 267C huyện Đức Trọng bị chặt hạ, lấn chiếm số lượng lớn thời gian qua
Rừng thông ven hồ chứa nước Ta Hoét, thuộc Tiểu khu 267C huyện Đức Trọng bị chặt hạ, lấn chiếm số lượng lớn thời gian qua
 
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng giao Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tham mưu điều chuyển công tác đối với các hạt trưởng hạt kiểm lâm tại các địa bàn để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trong thời gian qua.
 
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Lâm Đồng giao Chi cục Kiểm lâm rà soát các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng nổi cộm trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ năm 2018 đến hết Quý I  năm 2022, báo cáo cho tổ công tác của UBND tỉnh trước ngày 15/4.
 
Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và hoạt động của lực lượng kiểm lâm trong thời gian tiếp theo; trong đó, cần đánh giá cụ thể về năng lực, trình độ chuyên môn đào tạo và sở trường công tác của từng công chức kiểm lâm để sắp xếp, bố trí cho phù hợp; đồng thời, nghiên cứu tham mưu, đề xuất phương án thành lập hạt kiểm lâm liên huyện trên cơ sở hợp nhất các hạt kiểm lâm cấp huyện có diện tích rừng dưới 3.000 ha.
 
Ngoài ra, cần tăng cường công tác tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trong tỉnh theo từng vị trí, nhiệm vụ được giao để đáp ứng yêu cầu thực tiễn; thường xuyên theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm, kiên quyết đề xuất xử lý nghiêm những công chức kiểm lâm thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý và có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm.
 
CHÍNH PHONG