Đà Lạt: Phát hiện xử lý 357 vụ lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp

06:05, 05/05/2022
Theo thống kê của UBND thành phố Đà Lạt, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 357 vụ lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích 44,59 ha.
 
UBND các phường xã, đơn vị chủ rừng đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý vi phạm 176 trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm với diện tích là 18,67 ha, xử lý vi phạm hành chính 1.149 triệu đồng và giải tỏa trực tiếp 181 vụ với diện tích 25,91 ha. Các diện tích giải tỏa, thu hồi bị lấn chiếm, tái lấn chiếm trái phép được bàn giao cho đơn vị chủ rừng để có biện pháp quản lý chống tái lấn chiếm và trồng lại rừng. 
 
NGUYỄN NGHĨA