Điều kiện hộ kinh doanh được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

08:05, 22/05/2022
Gia đình ông Trương Nhựt Mai Linh (Kiên Giang) kinh doanh tạp hóa nhỏ lẻ, có đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế. Do dịch COVID-19, gia đình ông phải đóng cửa hàng từ ngày 19/7 đến ngày 6/9/2021, nhưng đến nay ông vẫn chưa được nhận trợ cấp. Ông Linh hỏi, ông có được hỗ trợ khó khăn không?
 
Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
 
Tại Khoản 19, Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg quy định điều kiện hỗ trợ đối với hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gồm: Có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế; phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc phải áp dụng biện pháp không hoạt động, ngừng hoạt động theo Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
 
Tại Khoản 20, Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện đối với hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế: Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.
 
Đề nghị ông nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương hoặc UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh để được giải đáp cụ thể.
 
(Theo Chinhphu.vn)