Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC

12:05, 18/05/2022
(LĐ online) - Từ ngày 9 - 19/5 Đoàn thanh tra do Thượng tá Hoàng Hoa Cầm - Chánh thanh tra Công an tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) năm 2022.
 
Đoàn thanh tra các doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC
Đoàn thanh tra các doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC
 
Đoàn đã tiến hành thanh tra đối với 8 công ty gồm: Công ty thuỷ điện Đồng Nai 5 - TKV (TP Bảo Lộc); Công ty Cổ phần thuỷ điện Trung Nam (huyện Di Linh); Công ty TNHH Chè Vina Suzuki (Di Linh); Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Di Linh; Công ty TNHH Như Tùng (Lâm Hà); Công ty TNHH Jun Hong Việt Nam (Lâm Hà); Công ty TNHH thương mại và chế biến Louis Dreyfus Việt Nam (Lâm Hà); Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm (Đà Lạt).
 
Nội dung thanh tra bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; thành lập và và duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở. Ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp về PCCC, cụ thể như: Ban hành, phổ biến, niêm yết quy định, nội quy, biển báo, biển cấm, sơ đồ hoặc chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của cơ sở theo quy định.
 
Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về PCCC, tập trung vào các nội dung: Tổ chức thực hiện quy định về thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo quy định; thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm về cháy nổ bắt buộc theo quy định; lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC; thực hiện các quy định về kiểm định đối với các phương tiện, thiết bị PCCC đã trang bị trong cơ sở theo quy định; việc bảo đảm điều kiện an toàn PCCC đối với hệ thống điện…
 
Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện PCCC; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra…
 
Thông qua thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của cơ quan, tổ chức; chỉ ra những việc làm tốt để phát huy; đồng thời, phát hiện vi phạm, khuyết điểm, hạn chế và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để kiến nghị chấn chỉnh khắc phục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC. 
 
Bên cạnh đó, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC.
 
HOÀNG YÊN