Tọa đàm nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 3 huyện phía Nam

06:05, 13/05/2022
Tại huyện Đạ Tẻh, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tọa đàm nâng cao năng lực nghiệp vụ phục vụ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện của các địa phương gồm Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên. 
 
Trong khuôn khổ của chương trình, gần 60 báo cáo viên huyện được hướng dẫn nắm bắt nội dung phương pháp tập huấn tích cực, hiện đại; công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị tập huấn của các báo cáo viên; kỹ năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Đặc biệt, giới thiệu các kỹ năng chuyên sâu trong tổ chức tập huấn và phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, chú trọng đến kỹ năng sử dụng phần mềm, công cụ hỗ trợ về công nghệ, truyền thông trên thiết bị máy tính, điện thoại di động; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… Bên cạnh đó, các báo cáo viên được truyền đạt các kỹ năng trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, quan sát, lắng nghe, nắm bắt tâm lý, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 
Buổi tọa đàm cũng đã dành thời gian cho những trao đổi, chia sẻ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc từ đội ngũ báo cáo viên các huyện với lãnh đạo Sở Tư pháp và các báo cáo viên cấp tỉnh. 
 
T.T.HIỀN