Kiến nghị thu hồi 10 dự án còn hoạt động nhưng không chấp hành nộp tiền đền bù

03:06, 20/06/2022
(LĐ online) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt hoạt động 10 dự án đầu tư của các doanh nghiệp hiện vẫn còn hoạt động nhưng không chấp hành nộp tiền đền bù do khai thác tận dụng lâm sản, tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng vào ngân sách nhà nước.
 
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với đơn vị không xem xét, giải quyết các hồ sơ, thủ tục theo kết luận của Thanh tra Chính phủ do không chấp hành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính; giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, tính toán dứt điểm số tiền 771,63 triệu đồng còn nợ do khai thác tận dụng lâm sản của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc; yêu cầu Công ty nộp dứt điểm hoặc được thoái trả theo chủ trương ngừng khai thác tận dụng lâm sản, số tiền 771,63 triệu đồng.
 
C.PHONG