Di Linh: Triển khai nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự

02:09, 28/09/2022
Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, là yếu tố mang tính quyết định góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định rõ điều này, huyện Di Linh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
 
Lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Di Linh ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Di Linh ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
 
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh khẳng định: “Huyện ủy Di Linh tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả nhằm giữ vững ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kéo giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phấn đấu đến năm 2025 không còn xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức có phong trào yếu, để xảy ra điểm phức tạp về an ninh trật tự”.
 
Trên cơ sở đặc điểm tình hình địa phương, huyện Di Linh đã triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự theo từng lĩnh vực. Cụ thể, đối với lĩnh vực an ninh chính trị, địa phương tập trung không để xảy ra điểm nóng phức tạp, các tình huống xung đột bất ngờ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự các cấp trong việc chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, biện pháp sát, đúng, phù hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh chính trị nội bộ. Thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội, đồng thời đấu tranh có hiệu quả những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động dự báo tình hình, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống; tham mưu triển khai phương án, kế hoạch, kịch bản thực hiện nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị địa phương trong tình hình mới.
 
Đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Di Linh tập trung quản lý, vận hành, khai thác tốt Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Dự án Sản xuất, cấp căn cước công dân, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính về cư trú tại địa phương. Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, xây dựng khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.
 
Trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, địa phương hướng tới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho các tầng lớp Nhân dân; mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông… nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm.
 
Lãnh đạo huyện yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Động viên, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia xây dựng các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... “An toàn về an ninh, trật tự”, “An toàn về phòng cháy, chữa cháy”, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng. 
 
Di Linh thực hiện tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội với các cuộc vận động, phong trào khác tại địa phương, tạo được khí thế, động lực khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân tích cực, hăng hái, tự giác tham gia. 
 
Đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, tăng cường lực lượng và thế trận an ninh Nhân dân gắn kết chặt chẽ với lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân, trọng tâm là các địa bàn trọng điểm, địa bàn dự báo có sự phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có nhiều tín đồ các tôn giáo, trong các trường học và trên không gian mạng.
 
Kịp thời bình xét, biểu dương, nhân rộng mô hình và phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh, kiên quyết xử lý, đấu tranh, phòng, chống những biểu hiện thiếu trách nhiệm, tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tín nhiệm để trục lợi trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
 
Xây dựng lực lượng quân đội, công an từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
 
NGỌC NGÀ