Chế độ miễn, giảm học phí đối với trường Cao đẳng

08:11, 19/11/2022
Bà Phạm Thị Ngọc Trinh phụ trách công việc về miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng. Bà Trinh hỏi, chế độ giảm 70% học phí đối với nhóm nghề nặng nhọc, độc hại theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP có áp dụng đối với sinh viên trung cấp học liên thông lên Cao đẳng không?
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:
 
Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định: Học sinh, sinh viên học một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thuộc đối tượng được giảm 70% học phí.
 
Tuy nhiên, vấn đề bà Trinh đưa ra không rõ ràng để có câu trả lời chính xác nhất.
 
Theo nội dung vấn đề bà đưa ra, Bộ gợi ý như sau: Trường hợp học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở sau đó học trung cấp và được hưởng chính sách miễn học phí. Sau khi hoàn thành khóa học trình độ trung cấp, học sinh đó tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng, tuy nhiên học sinh đó không thuộc đối tượng được miễn học phí, mà ngành nghề học sinh đó lựa chọn học thuộc danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được hưởng chính sách giảm 70% học phí.
 
Ngoài ra, đề nghị bà Trinh nghiên cứu kỹ quy định tại khoản 7 Điều 20 của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP để áp dụng.
 
(Theo chinhphu.vn)