Hướng dẫn xét nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu

06:11, 25/11/2022
Mẹ của ông Trần Quang Minh đang công tác tại một bệnh viện công lập ở tỉnh Vĩnh Phúc, hưởng lương ngạch Bác sĩ chính, hạng II (mã số V.08.01.02), bậc 1, hệ số 4,40 từ ngày 1/11/2020.
 
Ngày 27/4/2022, mẹ ông nhận thông báo nghỉ hưu (bắt đầu nghỉ hưu hưởng BHXH từ ngày 1/11/2022) nhưng Sở Nội vụ thông báo, mẹ ông không được nâng lương trước hạn. Ông Minh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về trường hợp của mẹ ông.
 
Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:
 
Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư nêu trên, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng.
 
Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Vĩnh Phúc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị mẹ của ông Trần Quang Minh liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc (Sở Nội vụ) để được giải đáp.
 
(Theo Chinhphu.vn)