THÔNG BÁO

02:11, 05/11/2019

Tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2019

Tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2019
 
1. Thành phần: 
 
- Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp.
 
- Các đồng chí: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
- Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy
 
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.
 
2. Thời gian: Bắt đầu lúc 8h00, ngày 06/11/2019.
 
3. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng (Số 03, đường Chu Văn An, phường 3, thành phố Đà Lạt).