ĐIỆN BÁO

08:09, 29/09/2021

Đồng chí Nguyễn Trọng Chung, Sinh năm 1958 - Nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lạc Dương.

HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN HUYỆN LẠC DƯƠNG
 
ĐIỆN BÁO
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Chung, Sinh năm 1958 - Nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lạc Dương.
 
Đã từ trần lúc 11h00, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (Nhằm ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu).
 
- Lễ nhập liệm: Vào lúc 19h00 ngày 28 tháng 9 năm 2021 (Nhằm ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu).
 
- Lễ tịch điện: Vào lúc 17h00 ngày 30 tháng 9 năm 2021 (Nhằm ngày 24 tháng 8 năm Tân Sửu).
 
- Lễ truy điệu: Vào lúc 06h30 ngày 01 tháng 10 năm 2021 (Nhằm ngày 25 tháng 8 năm Tân Sửu).
 
- Lễ di quan: Vào lúc 07h30 ngày 01 tháng 10 năm 2021 (Nhằm ngày 25 tháng 8 năm Tân Sửu).
 
- Tang lễ tổ chức tại nhà riêng: Số 04 Nguyễn Thiện Thuật - Tổ dân phố Đồng Tâm - Thị trấn Lạc Dương - Huyện Lạc Dương.
 
- An táng tại nghĩa trang thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.
 
Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Lạc Dương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài huyện biết để chia buồn.
 
(Thông tin liên hệ qua đồng chí Lê Đức Long - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. Số điện thoại: 02633.502.080 hoặc đồng chí Đỗ Đại Dương - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. Số điện thoại: 0917.177.484)