Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

05:09, 16/09/2021

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trân trọng thông báo tập thể, cá nhân được các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng...

 

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng trên Báo Lâm Đồng, Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, Cổng Thông tin điện tử Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng.
 
Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trân trọng thông báo tập thể, cá nhân được các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng, cụ thể như sau:
 
I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
 
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
 
2. Ông Dương Quý Sỹ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Lâm Đồng.
 
II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
 
Ông Trần Thanh Định - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Lâm Đồng.
 
Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng), địa chỉ: tầng 7, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt hoặc địa chỉ email: btdkt@lamdong.gov.vn trước ngày 27/9/2021.