Gia hạn thông báo mời tham gia lựa chọn - Cảng HK Liên Khương

08:09, 16/09/2022
Cảng HK Liên Khương gia hạn thông báo kế hoạch tổ chức lựa chọn đối tác để cùng hợp tác kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại vị trí số 1.13 và 02 phòng hút thuốc trong khu vực nhà ga của Cảng hàng không Liên Khương, đảm bảo cung cấp dịch vụ có chất lượng, phục vụ nhu cầu của khách hàng, kế hoạch tổ chức lựa chọn như sau:
 
- Phát hành hồ sơ mời tham gia: Từ ngày 09/09/2022 - 20/09/2022.
 
- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng - Cảng hàng không Liên Khương, Quốc lộ 20, TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng.
 
- Số điện thoại: 02633.843.802 - 0937222349
 
Chỉ dẫn đối với đơn vị tham gia lựa chọn:
 
- Hình thức lựa chọn: lựa chọn rộng rãi.
 
- Gia hạn nộp hồ sơ đề xuất đến 16h30 ngày 20/09/2022.
 
- Tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất: Ngày 21/09/2022.
 
- Thông báo kết quả lựa chọn: Ngày 25/09/2022.
 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng đối với vị trí mặt bằng 1.13; 36 tháng đối với 02 phòng hút thuốc.