Đức Trọng tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và Giải việt dã năm 2024

N.MINH 18:16, 24/03/2024

(LĐ online) - Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 và 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3, ngày 24/3, huyện Đức Trọng đã tổ chức ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và Giải việt dã năm 2024, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, và Nhân dân trên địa bàn.

Các hoạt động rèn luyện thể thao đã thu hút sự tham gia của động đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn
Các hoạt động rèn luyện thể thao đã thu hút sự tham gia của động đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.