Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT các cấp năm 2022

05:12, 16/12/2021

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp năm 2022. 

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) các cấp năm 2022. 
 
Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tỉnh đồng ý thay đổi thời gian hoàn thành công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp, trong đó Đại hội TDTT cấp xã hoàn thành trước khi tổ chức cấp huyện; Đại hội TDTT cấp huyện, thành hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2022; Đại hội TDTT cấp tỉnh hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2022. 
 
Năm nay cũng do dịch bệnh tác động nên UBND tỉnh đồng ý không tổ chức Đại hội TDTT điểm cấp huyện tại Di Linh.
 
UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố cùng 3 đơn vị gồm Sở Giáo dục - Đào tạo, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh tại địa phương, đơn vị để điều chỉnh kế hoạch, quy mô, chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, thành, cấp ngành đảm bảo tiến độ và các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 
VIẾT TRỌNG