ĐIỆN BÁO

11:23, 23/10/2023

Đồng chí: NGÔ ĐỨC ĐỀ - Sinh ngày: 01/01/1930
Quê quán: Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày vào Đảng: 01/05/1948 - Chính thức ngày: 30/01/1949
Đảng viên Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Đảng bộ Phường 8, Đà Lạt.
Đã từ trần vào lúc 20 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2023 Nhập liệm vào lúc: 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2023

Lễ di quan vào lúc: 07 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2023

Hỏa táng tại Nghĩa trang Cán bộ Cam Ly.