ĐIỆN BÁO

09:55, 30/01/2024

Đồng chí: TRẦN NGỌC QUÝ   - Sinh ngày: 12/8/1936

Quê quán: Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày vào Đảng: 22/02/1961    - Chính thức ngày: 22/02/1962

Đảng viên Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Đảng bộ Phường 9, Đà Lạt.

Đã từ trần vào lúc: 17 giờ 35 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2024

Nhập liệm vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Lễ di quan vào lúc: 06 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 02 năm 2024

Hỏa táng tại Nghĩa trang Du Sinh.