Công ty Thủy điện Đồng Nai: Hoàn thành nhiệm vụ kép vừa cấp nước đủ cho hạ du vừa đảm bảo cung ứng điện

PV 10:51, 16/05/2023

(LĐ online) - Trong những tháng mùa khô năm 2023, Công ty phối hợp chặt chẽ với địa phương để tận dụng tối đa nguồn nước; đồng thời, cung cấp điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. 
Hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3, mực nước dâng bình thường/mực nước chết là 590/570m, là hồ chứa điều tiết năm có dung tích gần 1,7 tỷ m3, lớn thứ hai trên lưu vực sông Đồng Nai sau hồ Trị An. Tuy nhiên, hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 nằm ở thượng nguồn nên giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước cho các nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4, Đồng Nai 5, Trị An và cung cấp điều tiết nước cho các vùng hạ du.
Theo quy định của Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai được Thủ tướng ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ – TTg ngày 25/12/2019, thì trong mùa khô, hàng ngày hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 phải xả nước về cho hạ du trung bình khoảng 45 – 50 m3/s.
Nhận định năm 2023 sẽ là năm khô hạn nên ngay từ cuối năm 2022 Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tích nước hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 đến xấp xỉ mực nước dâng bình thường (588,5/590m) và phối hợp chặt chẽ với địa phương để khai thác tối ưu nguồn nước vừa đảm bảo tưới tiêu sinh hoạt cho hạ du và đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống trong mùa khô năm 2023 (hết tháng 6/2023). 

Hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 ngày 14/5/2023
Hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 ngày 14/5/2023

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng mưa ít, dẫn đến nước về hồ rất thấp, lưu lượng về hồ thấp trung bình 2 tháng 4, 5/2023 là 12,5 m3/s (bằng 24,18% so với cùng kì, so với năm 2022 là 50,25m3/s), đồng thời do nắng nóng trên diện rộng ở mức cao trong thời gian qua nên Công ty phải tăng phát điện để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của hệ thống.
 

Mực nước hồ Đồng Nai 3 xuống thấp gần mực nước chết
Mực nước hồ Đồng Nai 3 xuống thấp gần mực nước chết

Đến ngày 14/5/2023, mực nước hồ chứa Đồng Nai 3 là 572,2/570m, còn 2,2m nữa là mực nước hồ xuống sẽ xuống đến mực nước chết, thấp hơn sơn với quy định trong Quy trình vận hành liên hồ chứa là 1,7m. Công ty đã chủ động làm việc với địa phương (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) để tận dụng tối đa nguồn nước còn lại để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, sinh hoạt của vùng hạ du; đồng thời, đảm bảo an ninh năng lượng thời gian còn lại của mùa khô năm 2023.

Công ty Thủy điện Đồng Nai làm việc với UBND huyện Cát Tiên
Công ty Thủy điện Đồng Nai làm việc với UBND huyện Cát Tiên

Trong buổi làm việc, địa phương đã đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các Công ty trên lưu vực sông Đồng Nai và địa phương trong việc cấp nước chống hạn, đặc biệt trong các tháng mùa khô năm 2023. Trong thời gian còn lại của mùa khô năm 2023, Công ty phấn đấu vượt qua những khó khăn trên, nỗ lực vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy phát điện, tận dụng khai thác tối ưu nguồn nước còn lại đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất, chống hạn cho người dân khu vực hạ du, hoàn thành nhiệm vụ kép vừa cấp nước đủ cho hạ du vừa đảm bảo cung ứng điện. 

Công ty Thủy điện Đồng Nai quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 đạt sản lượng điện bình quân hàng năm 1,7 tỷ kWh.