Bình minh đồi Trường lái Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

06:01, 06/01/2022

 

Bình minh đồi Trường lái Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang
Bình minh đồi Trường lái Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang