Sản xuất bia Sài Gòn tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc. Ảnh: Võ Đình Quýt

01:47, 02/02/2023
Sản xuất bia Sài Gòn tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc. Ảnh: Võ Đình Quýt
Sản xuất bia Sài Gòn tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc. Ảnh: Võ Đình Quýt