Đà Lạt: Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

LỆ THỦY 10:40, 23/01/2023

(LĐ online) - UBND thành phố Đà Lạt vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Nhiều diện tích rừng thông Đà Lạt có nguy cơ cháy cao trong mùa khô
Nhiều diện tích rừng thông Đà Lạt có nguy cơ cháy cao trong mùa khô

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố Đà Lạt, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, các đơn vị chủ rừng, UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu của các chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng. Tập trung tăng cường kiểm tra, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là diện tích giáp ranh với diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay các hành vi vi phạm theo quy định; hỗ trợ, phối hợp với các chủ dự án đầu tư liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn trong công tác tuần tra, kiểm tra, quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra việc thực hiện của các doanh nghiệp theo đúng nội dung phương án, dự án được phê duyệt; kịp thời đình chỉ, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị chủ rừng trên địa bàn thành phố, UBND các phường, xã thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý, bảo vệ diện tích rừng, đất lâm nghiệp được giao; thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy rừng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và trong suốt mùa khô năm 2022 - 2023. Trường hợp xảy ra cháy rừng, các đơn vị, phường, xã phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện để khống chế, dập tắt ngay đám cháy, không để xảy ra cháy lan, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng. 

Lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng, đơn vị chủ rừng và các phường, xã phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy rừng thuộc diện tích, địa bàn quản lý, phụ trách.

Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng nhằm sớm phát hiện mất rừng, cháy rừng; chủ động phối hợp cùng với Trung tâm Điều hành thành phố thông minh (Trung tâm IOC) để theo dõi, phát hiện các trường hợp vi phạm liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp, các vụ cháy rừng để kịp thời xử lý ngay từ ban đầu.

UBND thành phố Đà Lạt đề nghị Công an Đà Lạt chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã cung với lực lượng kiểm lâm đấu tranh, truy quét các “đầu nậu” mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng, các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định; kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ, nhất là các cơ sở chế biến gỗ có sử dụng gỗ rừng tự nhiên, nếu phát hiện vi phạm xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cùng với các đơn vị chủ rừng, lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và trong suốt mùa khô năm 2022 - 2023; bố trí lực lượng thường trực kiểm tra, phát hiện, xử lý sớm các điểm cháy rừng, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong đó có đất rừng…