Di dời dân ra khỏi vùng lũ quét xã Liên Hà

VŨ VĂN 04:14, 16/03/2023

Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, Chương trình Bố trí dân cư các vùng thiên tai giai đoạn 2022-2025 của tỉnh cần bổ sung Dự án Di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét xã Liên Hà, huyện Lâm Hà giai đoạn 2.

Cụ thể, giai đoạn 2 của dự án này với dự toán tổng mức đầu tư hơn 11,5 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương 11 tỷ đồng, vốn sự nghiệp địa phương hơn 500 triệu đồng. Nếu được triển khai hoàn thành trong năm 2023, dự án sẽ xây dựng mới 15.300 m đường giao thông, hỗ trợ di dời cho 17 hộ. 

Được biết, đây là dự án thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020 với tổng nguồn vốn giải ngân gần 6,3 tỷ đồng. Kết quả đã xây dựng 3.000 m đường giao thông, hỗ trợ di dời cho 65 hộ.