Xây dựng quy định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật với hoạt động báo chí

DIỄM THƯƠNG 06:32, 18/05/2023

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử và Quyết định ban hành Quy chế hoạt động đài phát thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định quy định việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tư pháp. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai, đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định, trình UBND tỉnh trong quý III/2023. 

Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tiễn, xem xét sự cần thiết để xây dựng Quyết định ban hành quy chế hoạt động đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.